• Uitslag onderzoek mobiel internet op gsm


  17 October 2008
  Beste deelnemer aan het internet-op-je-mobiel onderzoek,

  In september heeft u meegedaan aan onderzoek onder gebruikers van internet op de mobiele telefoon. Een deel van u heeft al vaker een dergelijke vragenlijst beantwoord, maar er zijn deze keer ook veel nieuwelingen bijgekomen, die nog niet zo lang gebruik maken van internet op de mobiel.

  Nieuwsgierigheid blijkt een belangrijke drijfveer om met internet op de mobiel te beginnen. De ervaringen van vrienden, familie en kennissen wekken eveneens interesse. De aanschaf van een nieuw toestel is vaak de directe aanleiding om het eens uit te proberen, al dan niet in combinatie met een gratis-gebruik actie. De eerste indruk van internet op de mobiel is meestal positief ('altijd beschikbaar', 'dat je op elke site kunt komen', 'de actualiteit', 'handig in gebruik', 'snelheid ervan', 'had verwacht dat het veel trager zou zijn'), al zijn er ook kanttekeningen ('de rekening', 'dat niet alle sites handig zijn (te groot)', 'soms langzaam').

  Een belangrijk thema van de vragenlijst is deze keer geweest hoe u aankijkt tegen het gebruik van internet op de mobiel in het buitenland. De meesten van u zijn het afgelopen jaar weleens over de grens geweest en bijna de helft was in enige mate van plan om ook dan internet op de mobiel te blijven gebruiken. Vooral de intensieve gebruikers checken tevoren even of het in het betreffende land wel kan, bij welke provider en wat de kosten zijn. De andere helft heeft niet zo bij de mogelijkheid stilgestaan om ook in een ander land internet op de mobiel te gebruiken, heeft daar geen behoefte aan of verwacht dat dat te duur zou worden.

  Uiteindelijk heeft eveneens bijna de helft internet op de mobiel ook daadwerkelijk in het buitenland gebruikt. Opvallend is wel dat dat niet persé dezelfde mensen zijn die het tevoren ook van plan waren: sommigen zijn het wel echt van plan maar doen het toch niet, of andersom. De tevredenheid is over het algemeen vrij hoog, al zijn er wel verschillen per land (bv. in België lijkt de werking wat onder het gemiddelde, in Frankrijk de dekking). Wat de meest interessante toepassingen zijn is wel duidelijk. Twee springen eruit: email checken en de weersvoorspellingen.

  Belangrijkste punt van zorg, voorzover het gebruik in het buitenland betreft, zijn de kosten. Hoewel het bedrag op de rekening voor een grote groep conform verwachting is of zelfs meevalt, is de huiver voor hoge kosten groot. Een dagkaartje voor onbeperkt gebruik in bepaalde landen zou misschien een deel van de bezorgdheid kunnen wegnemen. Die interesse is er, zo blijkt uit uw antwoorden. Momenteel wordt de haalbaarheid hiervan bekeken.

  Verder zijn nog vele andere onderwerpen aan bod gekomen, teveel om hier overal op in te kunnen gaan.

  Bron: Mobiel Internet Team KPN

Voeg een beoordeling / Reactie toe